เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อสอบตั๋วทนายให้กับศิษยเก่ารุ่นที่ 9 ที่กำลังจะเข้าสอบ โดยการทบทวนความรู้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพี่แนน-อรพิชญ์ ชาวราษฎร์ ทนายความและศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 มาเป็นวิทยากร