อาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ออกไปทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำคณะที่โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา