วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้อง 2-103 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภรณ์ ตันจำรัส Associate บริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์จำกัด และLegal Advisor บริษัทลาวพรีเมียร์ อินเตอร์เนชัลแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้