เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สวนอาหารบึงใหญ่ ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ Goodbye Senior "มนต์รักนิติศาสตร" เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน