คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานคณะนิติศาสตร์