คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงศาลจำลอง เรื่อง คดีหวย 30 ล้าน เพื่อเสริมสร้าง    องค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการพิจารณาของศาลในลักษณะเสมือนจริงให้แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในลำดับขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลมากขึ้น แสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มฉก. ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน มฉก. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561