วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา และส่งมอบงานเพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการ ตลอดจนวางแผนการทำงานของคณะกรรมการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561