เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์จัดอบรมซ้อมหนีไฟ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ และอาจารย์อารยา ดำช่วย อาจารย์ประจำคณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม