พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มฉก.กับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค 2 (ชลบุรี) โดยคณะนิติศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มฉก.บางพลี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561