วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาให้กับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคนิคที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมาย ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้