วันนี้ 6 ก.ย.61 ณ หอประชุม มฉก. คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก เนื่องในวันรพี' 61 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกว่า 70 โรงเรียน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา