เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 8-149 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้คณะในรอบปีที่ผ่านมาด้วย