คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา