เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และท้องถิ่น โดยบูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) พระราชวังฤดูร้อนของ ร.4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีน โดยเรียนรู้ขนมที่ใช้ในพิธีมงคลของจีน และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำคลองกระแซง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ และการเพ้นท์ขนมโก๋ของชาวจีน  ณ ชุมชนเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี