เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่ง โดยฟังบรรยายเรื่อง การดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพ หลังเรียนจบ และการฟ้องร้องคดี กยศ. เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรม และมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย