เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬากลางแจ้ง คณะกรรมการนักศึกษาจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561