คณะนิติศาสตร์ มฉก.จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและด้านการเรียนการสอน ระหว่าง มฉก. กับสมาคมทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก. ( 8 ม.ค.62)