เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทบทวนความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบตั๋วทนาย โดย นางสาวอรพิชญ์ ชาวราษฎร์ และนายคมสัน ลีลาอุดมลิปิ ศิษย์เก่าของคณะมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมการอบรมแล้ว ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย