เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และอาจารย์วุฒิพงค์ พัวพัน นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางบางขวาง