เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภรณ์ ตันจำรัส Associate บริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์จำกัด และLegal Advisor บริษัทลาวพรีเมียร์ อินเตอร์เนชัลแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้