เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนอาหารปิ่นแก้ว ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ Goodbye Senior "WHITE & JEANS P-A-R-T-Y" เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน