คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานคณะนิติศาสตร์