เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการพูด โดยการแข่งขันโต้วาทีระหว่างชั้นปี

**ผลรอบคัดเลือก ญัตติ “ชายสบายกว่าหญิง” ทีมชนะได้แก่ ชั้นปีที่ 1
และญัตติ “สวยศัลยกรรมดีกว่าสวยธรรมชาติ” ทีมชนะได้แก่ ชั้นปีที่ 3

**ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ญัตติ “แปลงเพศดีกว่าไม่แปลงเพศ” 
ทีมชนะเลิศได้แก่ ชั้นปีที่ 3