คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงศาลจำลอง เรื่อง "คดีโทรมชาย" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการพิจารณาของศาลในลักษณะเสมือนจริงให้แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในลำดับขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลมากขึ้น แสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มฉก. ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน มฉก. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562