วันที่ 7 สิงหาคม 2562 วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำพวงมาลาเข้าสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลฎีกา