วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ได้แก่ น.ส.สุนทรี ใช้เจริญ น.ส.สวรรยา จันทร์แก้ว น.ส.ธนัชพร สุดภา