เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเซน ฟรัง ซิสซาเวียร์ คอนแวน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอตัวอย่างกระบวนการการสืบพยานในชั้นศาล