ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี 2562 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.สุนทรี ใช้เจริญ น.ส.สวรรยา จันทร์แก้ว และน.ส.ธนัชพร สุดภา