เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทำบุญคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา