วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี