เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม และต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว #lawhcu อย่างเป็นทางการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆ