คืนสู่เหย้าศิษย์เก่านิติศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ สวนอาหารปิ่นแก้ว (บางเสาธง สมุทรปราการ)