คณะนิติศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตร ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (28 พ.ย.62)