เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการนิติศาสตร์จิตอาสา  โดยให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้บำเพ็ญประโยชน์  มีส่วนร่วมทำความสะอาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ณ บริเวณวัดดงละคร จ.นครนายก