เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทำบุญคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา