เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 8-149 อาคารหอประชุม ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมรับขวัญน้องสู่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จากนั้น คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน