เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้นัดหารือสร้างเครือข่ายงานด้านวิชาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเรื่องอื่น ๆ กับผู้แทนจากยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ