คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน HCU NEW GEN OPEN HOUSE 2020-2021 “ชิค ๆ คูล ๆ สู่ 6 มุมเมือง” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรบินสันลาดกระบัง