คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย