เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้ารับการฝึกงานในรายวิชา LA3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

การปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ผ่านโครงการฝึกงานในปีที่ การเตรียมความพร้อมทั่วไปก่อนการปฏิบัติงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาของเรามีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงสนามจริง