คณะนิติศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับมหาวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมประกวดนาย-นางสงกรานต์ และนางสงกรานต์จำแลง ซึ่งคณะนิติศาสตร์คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทนางสงกรานต์จำแลง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย