เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)​ ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย ผศ.นิก สุนทร​ธัย คณบดี​คณะ​นิติศาสตร์​ กล่าวต้อนรับ​นักศึกษา​ การแนะนำคณาจารย์ แนะนำคณะ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด การแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย รวมทั้งพบกับศิษย์เก่า​ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคสมทบ ที่มาแนะแนวทางวิธีการ​เรียนไปพร้อมกับการทำงานไปด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน