เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางออนไลน์