เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม และต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว #lawhcu อย่างเป็นทางการ โดยจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์