โครงการแสดงศาลจำลอง ปีการศึกษา 2564 นำเสนอการพิจารณาคดีแพ่ง "คดีเงินกู้" โดยนักศึกษาแสดงเกี่ยวกับการสืบพยาน การซักถามพยาน ถามค้าน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมชี้แนะ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564