คณะนิติศาตสตร์ นำโดยคณบดี รองคณบดี บุคลากรและนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ (24 พ.ย.64)