ผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 เน้นย้ำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเรียนตลอดจนการสอบ ซึ่งจะมีทั้ง online และ onsite ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ให้ทุกคนเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง