วันนี้ คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)​ ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย ผศ.นิก สุนทร​ธัย คณบดี​คณะ​นิติศาสตร์​ กล่าวต้อนรับ​นักศึกษา​ จากนั้นได้มีการแนะนำคณาจารย์ แนะนำคณะ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย รวมทั้งพบรุ่นพี่ปี 63 ที่ได้มาแนะนำการเรียนให้กับน้อง ๆ ในช่วงที่ต้องปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19

โดยในเทอมนี้มีนักศึกษาเข้าใหม่กว่า 80 คน ในวันพรุ่งนี้ (9 มกราคม 2565) คณะจึงได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนกฎหมาย ที่จะปูพื้นฐานความรู้กฎหมายก่อนที่นักศึกษาใหม่จะได้เริ่มเรียนกันด้วย