เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีทำบุญประจำปี (ปีการศึกษา 2564) และทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน คณะวิชา โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ของคณะ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว