วันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2565  เวลา 09.30 -11.30 น.  คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน เรื่อง เรียนรู้อาหารและสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจีน  โดยรับเกียรติจาก  อาจารย์อรภา  ศีลมัฐ  รองคณบดีคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้